آرشیو تگ: فاطمه معتمدآریا

دلم می‌خواهد نقش اولین زن خلبان را بازی کنم

گفت‌وگو با فاطمه معتمدآریا
دلم می‌خواهد نقش اولین زن خلبان را بازی کنم

عسل عباسیان: فاطمه معتمدآریا، فاطمه معتمدآریاست؛ بی هیچ پسوند و پیشوندی این نام کامل است، چراکه نام بازیگری است که در پنجاه‌وچند فیلم تاریخ سینمای ما، تجسمی بوده از زنان…