آرشیو تگ: عینک

photo_2016-07-25_17-12-42

خواب‌زده‌ها و بحرانی به نام محیط زیست
اگر شهرداری نبود، تالاب عینک احیاء نمی‌شد

رشت رویایی- دولت حسن روحانی وقتی بر سر کار آمد، کار خود را با مصوبه‌ای مربوط به محیط زیست در رابطه با دریاچه ارومیه کلید زد. اولین صحبت‌ها و گفتمان‌های…