آرشیو تگ: علی کریمی

اهل «ولش کن» گفتن نیستم/ بابا، من عصبی نیستم/ در انتخاب سپیدرود شک نکردم

رشت رویایی- مرد سازش ناپذیر فوتبال ایران آدم رسانه نیست؛ اهل تزویر و جلوی دوربین ژست گرفتن هم همین طور. هفته نامه همشهری جوان – شانس قبول کردن مصاحبه حضوری…