آرشیو تگ: علی‌اکبر قاضی‌زاده

علی‌اکبر قاضی‌زاده

گفت و گو با دکتر علی‌اکبر قاضی‌زاده، پژوهشگر رسانه درباره نقش رسانه‌ها در فرایند توسعه
رسانه‌ها فرعی بر اصلی به نام توسعه همه جانبه و همگانی هستند

رشت رویایی، محمد غلامیپور- فرایند توسعه، هزارتوی پیچیده و پدیده‌ای وابسته به ملزومات بسیار به شمار می‌رود؛ اما بدون شک یکی از ابزارهای مهم و عوامل تأثیرگذار در فرایند توسعه،…