آرشیو تگ: علیرضا نظیف‌کار

علیرضا نظیف‌کار

کاپیتان داماش در آستانه جدایی
نظیف‌کار: حس کردم نیازی به من ندارند

رشت رویایی- پست خداحافظی کاپیتان داماش در صفحه اینستاگرام و عدم حضورش او در تمرینات این روزهای داماشی ها، شایعات جدائی علیرضا نظیفکار از تیم شهرش را قوت بخشیده است….