آرشیو تگ: علیرضا محمدی

پرویز فتاح

رییس کمیته امداد امام خمینی در رشت خبر داد:
ترویج صدقه پیامکی پیگیری می‌شود

رشت رویایی- رییس کمیته امداد امام خمینی گفت: امسال چابک‌سازی کمیته امداد و ترویج صدقه پیامکی پیگیری می‌شود. سید پرویز فتاح بعد از ظهر امروز در جمع مسئولان کمیته امداد…