آرشیو تگ: علیرضا احمدی‌زاده

شورای شهر

گفت و گو با علیرضا احمدی‌زاده، نایب رییس شورای شهر لشت نشا:
مشکل شوراها نداشتن سند توسعه مدون است

رشت رویایی، بهنیا ثابت رفتار- نایب رییس شورای شهر لشت نشا با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: بنیان این نهاد اجتماعی بر حل عملگرایانه مشکلات عینی و مشخص…