آرشیو تگ: عطاری

داروهای ترکیبی در عطاری‌ها

رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی هشدار داد:
افزایش مرگ ناشی از مصرف گیاهان دارویی غیرمجاز

رشت رویایی- رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نسبت به فروش داروهای ترکیبی در عطاری‌ها هشدار داد و گفت: هیچ عطاری حق فروش دارو و محصولات ترکیبی ندارد. به گزارش ایسنا، دکتر…