آرشیو تگ: عصبانیت

خشم

عصبانی‌ترین کشور شدیم

رشت رویایی- مؤسسه مطالعاتی «گالوپ» ایران را در سال ۲۰۱۷ عصبانی‌ترین کشور جهان معرفی کرده است. طبق داده‌ آمایی این مؤسسه، از میان ۱۴۲ کشور مطالعه شده جهان در سال…