آرشیو تگ: عبدالله فکری

عبدالله فکری

بحران پیری و وضعیت سالمندان در رشت در گفت و گو با عبدالله فکری، روانشناس اجتماعی:
آیا رشت پیرانش را فراموش کرده است؟

[su_frame align=”center”][/su_frame] رشت رویایی، شوکا جنگلی: آیا پیران بخشی از جامعه اند که مثل بقیه حق لذت بردن از زندگی دارند یا اینکه پیری دوره ناتوانی، فراموشی و تنهایی است….