آرشیو تگ: عامل مرگ

علی داودی، معاون اجرایی طرح سیستم ترومای کشور در گیلان

معاون اجرایی طرح سیستم ترومای کشور در گیلان:
سیستم تروما راه نجاتی برای کاهش دومین علت مرگ‌ومیر در ایران است

رشت رویایی- با استقرار سیستم تروما می‌توان سالانه شاهد کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی بود. دکتر علی داودی، معاون اجرایی طرح سیستم ترومای کشور در…