وب‌سایت خبری-تحلیلی رشت رویایی

«طرح بکارگیری جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی» -