آرشیو تگ: طرح اصلاح قوانین شوراها

گزارش تصویری جلسه فوق‌العاده شورای شهر رشت - 19 اسفند 1394

گزارش تحلیلی درباره طرح اصلاح قانون شوراها
خطیبانی: شوراها بار اضافی به کشور تحمیل کرده‌اند؛ موسوی روزان: این حرف توهین به آرای مردم است

رشت رویایی، رویا علی‌پور- در روزهای اخیر طرح اصلاح قوانین شوراها در مجلس و همچنین در برنامه ششم توسعه مطرح شد و واکنش‌های بسیاری در پی داشت. یکی از موضوعاتی…