آرشیو تگ: ضدتوسعه

گزارش تصویری جلسه فوق‌العاده شورای شهر رشت - 19 اسفند 1394

چند «اگر» مهم درباره شورای شهر رشت
دو جریان توسعه و ضدتوسعه

مجتبا پورمحسن – خشم می‌تواند روی دیگر بی‌تفاوتی باشد وقتی چشم‌بسته خشم بورزیم، به جبران روزهایی که چشم‌بسته بی‌تفاوت بودیم. دو انتخابات گذشته نشان داد که خشم اگر معقول نباشد اگر…