آرشیو تگ: ضایعه مغزی

منوچهر ستوده

چهره ماندگار در بستر بیماری
دکتر منوچهر ستوده بستری شد

رشت رویایی، محمد غلامی‌پور- منوچهر ستوده، از مفاخر و چهره‌های ماندگار ایران شناسی روز پنجشنبه در تاریخ ۵ فروردین به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شد. دکتر منوچهر ستوده ایران‌شناس، جغرافیدان…