آرشیو تگ: صندوق توسعه ملی

صفدر حسینی

برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی
استعفای دسته جمعی در صندوق توسعه ملی

رشت رویایی- هیات امنای صندوق توسعه ملی درخواست استعفای رییس و اعضای هیات عامل صندوق را پذیرفت و پیگیری لغو مصوبه دولت قبل در مورد اختیارات هیات عامل در خصوص…