وب‌سایت خبری-تحلیلی رشت رویایی

«صب سامانه سپهتن بر روی سواری کرایه ها و تانکرهای سوخت گیلان» -