آرشیو تگ: شیرینی رنگین‌کمانی

تصاویر زیباترین نان‌شیرینی حلقه‌ای دنیا متعلق به کجاست؟

رشت رویایی – ظاهر این نان که «نان‌شیرینی حلقه‌ای رنگین‌کمانی» نام دارد، بیشتر شبیه اسباب‌بازی است تا غذا. ۲۰ سال است که مشتری‌ها به مغازه‌ی نان‌شیرینی حلقه‌ای بروکلینِ آمریکا (The…