آرشیو تگ: شکاف جنسیتی

شکاف جنسیتی

مجمع جهانی اقتصاد رتبه شکاف جنسیتی ۱۴۴ کشور را اعلام کرد
ایران، صد و سی و نهم

[su_frame align=”left”][/su_frame] رشت رویایی- مجمع جهانی اقتصاد، در آخرین گزارش خود رتبه ایران را از نظر شکاف جنسیتی در بین ۱۴۴ کشور ۱۳۹ اعلام کرد. به گزارش روزنامه ایران، لیلا…