آرشیو تگ: شورای پیشگیری از وقوع جرم

روستا

معاونت قضایی و اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان
اجرای طرح هادی روستایی خیانت به مردم است

رشت رویایی- جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شفت درحالی برگزار شد که مسئولان، اجرای طرح هادی روستایی را عامل مهمی در تغییر سبک زندگی بومی استان دانسته و بر…