آرشیو تگ: شورای عالی کار

جدول دستمزد سال 96

با تصویب شورای عالی کار انجام گرفت
جزئیات کامل تغییرات حقوق و مزایای شاغلان در سال ۹۶

رشت رویایی- پس از مصوبه اخیر شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی مشمولان قانون کار در سال آینده، جدول کامل حقوق و مزایا شامل سنوات، عیدی…

حداقل و حداکثر عیدی کارگران چقدر است؟

شورای عالی کار مصوب کرد
حداقل دریافتی کارگران یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان در ماه

رشت رویایی- پانزده ساعت جلسه نفس‌گیر دستمزد ۹۶ کارگران، در نهایت به افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل حقوق آنها ختم شد. شورای‌عالی کار پس از ۱۵ ساعت جلسه مداوم روز گذشته…