آرشیو تگ: شورای شهر تبریز

دستگیری

رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی خبر داد:
دستگیری ۴ نفر از اعضای شورا و شهرداری تبریز به اتهام تبانی و ارتشاء

رشت رویایی- رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: ۳ نفر از اعضای شورای شهر تبریز، یک نفر از معاونان شهرداری تبریز و همین طور دو نفر از اشخاص مرتبط به اتهام…