آرشیو تگ: شهرک فروش خودرو

بازار فروش خودرو

نگاهی به ضرورت ایجاد مجتمع‌های متمرکز شهری
شهرک خودرو و بخش خصوصی

رشت رویایی، مهران رضاپور: ۱- تمرکززدایی و تمرکزگرایی دو کلیدواژه‌ی توسعه هستند که گاه قربانی همدیگر شده و به‌اشتباه به‌جای همدیگر به‌کار می‌روند. اگرچه در دنیای توسعه‌یافته، تمرکززدایی و کوچک…

خودرو

جای خالی یک طرح کاربردی
رشت به شهرک فروش خودرو نیاز ندارد؟

رشت رویایی، غزاله انشایی- به تازگی خبری از افتتاح دو واحد صنف نمایشگاه‌داران خودرو در پروژه‌ی سرزمین ایرانیان در اطراف تهران منتشر شد. پروژه‌ای که قصد گردآوردن همه‌ی نمایشگاه‌داران شهر…