آرشیو تگ: شهردار صومعه‌سرا

حسن آقاجانی

شهردار صومعه‌سرا استیضاح شد
نامحرم دانستن مردم از سوی ریاست شورا

رشت رویایی- شهردار شهر صومعه‌سرا با رای حداکثری اعضای شورای شهر استیضاح شد. به گزارش رشت رویایی، در آخرین جلسه شورا شهر صومعه‌سرا که غروب دوشنبه بیستم اردیبهشت برگزار شد، حسن…