وب‌سایت خبری-تحلیلی رشت رویایی

«شهردار رشت در نشست تخصصی مدیریت شهری و شهرهای هوشمند» -