آرشیو تگ: شهرداری لنگرود

مسابقه اطلاعات عمومی به مناسبت روز قلم - شهرداری لنگرود

به بهانه برگزاری مسابقه اطلاعات عمومی به مناسبت روز قلم
حرکت رونالدینیویی شهرداری لنگرود با توپ فرهنگ!

رشت رویایی- به پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای فرهنگ عمومی، روز چهاردهم تیر ماه به عنوان روز ملی قلم در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید….