آرشیو تگ: شفیعی کدکنی

یادبود استاد منوچهر ستوده در کانون زبان فارسی

گزارش مراسم یادبود استاد منوچهر ستوده در کانون زبان فارسی
تمجید استاد شفیعی کدکنی از ستوده

رشت رویایی، پریسا احدیان – عصر روز چهارشنبه، بیست و پنج فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنج، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همراهی گنجینه‌ی پژوهشی…