آرشیو تگ: شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان

طهمورث لاهوتی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان خبر داد:
همراهی هیات تجاری صنایع کوچک با اتاق بازرگانی گیلان در سفر به گرجستان

رشت رویایی- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان در گفت و گو با رشت رویایی از اعزام یک هیات تجاری برای اولین بار از زمان فعالیت شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان با…