آرشیو تگ: شالیکوبی

کارخانه‌های شالیکوبی‌ استان نوسازی می‌شوند

رشت رویایی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با بیان اینکه شالیکوبی‌های استان گیلان نو‌سازی می‌شوند گفت: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد شالیکوبی‌های استان گیلان نوسازی شدند. به گزارش…