آرشیو تگ: سینما آبشار رشت

سینمای تعطیل‌شده آبشار رشت

گزارش رشت رویایی از وضعیت نامشخص سینمای تعطیل‌شده آبشار رشت
آرزوهای بزرگ برای سینمایی که خاک می‌خورد

رشت رویایی، آزاده بشارتی- سه ماه از افتتاح پیاده‌راه فرهنگی می‌گذرد. اما هنوز غبار ده ساله از تن سینما آبشار رشت پاک نشده  است. سؤال مردم این است که فرق…