آرشیو تگ: سینا کیوانی

معماران گیلانی نامزد دریافت جایزه‌ معماری خاورمیانه شدند

رشت رویایی- ساختمان «اُرسی‌خانه»، فینالیست و نامزد دریافت جایزه‌ معمار خاورمیانه در سال ٢٠١٧ در کشور امارات متحده عربی شد. به گزارش ایلنا، ساختمان اُرسی‌خانه، فینالیست و نامزد دریافت جایزه‌…

پروژه معماران گیلانی نامزد دریافت جایزه اروپا شد

رشت رویایی- پروژه معماری دو جوان آستارایی برای نخستین بار در کشور نامزد دریافت جایزه معماری اروپا شد. به گزارش ایسنا، نیما کیوانی مدیر استودیوی معماری کیوانی و همکاران گفت: پروژه…