آرشیو تگ: سید جلیل جلالی‌فر

عملکرد دکتر ثابت قدم را مثبت ارزیابی می‌کنم

مشاور امور بین‌الملل اتاق بازرگانی گیلان:
عملکرد دکتر ثابت قدم را مثبت ارزیابی می‌کنم/ رشت به چنین مدیران ریسک‌پذیری نیاز دارد/ چرا شهرداران قبلی کاری برای شهر رشت نکردند؟

رشت رویایی ـ در واکنش به استیضاح شهردار رشت، مشاور امور بین‌الملل اتاق بازرگانی گیلان گفت که در مقام مقایسه بنده عملکرد دکتر ثابت قدم را نسبت به شهرداران سابق مثبت…