آرشیو تگ: سگ‌های ولگرد

زنده گیری و ساماندهی سگ‌های ولگرد

با انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید
زنده گیری و ساماندهی سگ‌های ولگرد در سال ۹۵ ادامه می‌یابد

رشت رویایی- در سال گذشته وجود سگ‌های ولگرد در سطح شهر و افزایش زاد و ولد این حیوانات در نقاط مختلف مسکونی به ویژه شهرک‌ها و ایجاد مزاحمت، رعب و…