آرشیو تگ: سوختگی

دوقلوها متولد شدند اما مادر جوان سوخت

دوقلوها متولد شدند اما مادر جوان سوخت
جزئیات حادثه دل‌خراش در اتاق زایمان؛ گاز کپسول، اکسیژن نبود

رشت رویایی- مادر شدن شاید بزرگ‌ترین و زیباترین اتفاق زندگی یک زن باشد؛ وقتی پس از ۹ ماه تحمل بار حاملگی، آن‌هم با زحمت بسیار انتظار تولدی را می‌کشد. شاید شوق…