آرشیو تگ: سقط جنین

کلینیک‌های سقط جنین در ایران راه‌اندازی می‌شود؟

آمار‌های تکان‌دهنده از وضعیت سقط جنین غیرقانونی در ایران؛
کلینیک‌های سقط جنین در ایران راه‌اندازی می‌شود؟

رشت رویایی ـ آمارهای رسمی در کشور، حکایت از افزایش سقط جنین طی سال‌های اخیر در کشور دارند که برخی آن را یک زنگ خطر برای جامعه پزشکی از نظر…