آرشیو تگ: سرما

فراخوان «2 درجه کمتر» برای صرفه‌جویی در مصرف گاز

همزمان با افت شدید دما در اکثر مناطق کشور
فراخوان «۲ درجه کمتر» برای صرفه‌جویی در مصرف گاز

رشت رویایی ـ عطیه لباف‌: سرمای هوا در ۲۹ استان کشور به استخوان رسیده؛ در این میان وضعیت استان‌های شمالی و غربی سخت‌تر از سایر استان‌هاست. طی دو روز نزدیک به…