آرشیو تگ: سرطان

عدم رسیدگی به تولیدات کشاورزی، سرطان را افزایش داده است

رتبه‌ی نخست گیلان در تولید سرطان
عدم رسیدگی به تولیدات کشاورزی، سرطان را افزایش داده است

رشت رویایی ـ عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران هشدار داد که عدم رسیدگی به تولیدات کشاورزی موجب افزایش روزافزون سرطان در کشور شده است. در حاشیه هیأت مدیره اتاق…