آرشیو تگ: سرباز

جراحی

اعضای بدن سرباز سانحه تصادف اتوبوس ۰۵ کرمان به بیماران اهدا شد

رشت رویایی- سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اعضای بدن آخرین سرباز بستری در بیمارستان شهید رجایی، از سانحه تصادف اتوبوس حامل سربازان پادگان صفر پنج کرمان پس از تایید مرگ مغزی، به…