آرشیو تگ: سانحه تصادف دو قطار

سانحه مرگبار تصادف دو قطار

اتهام مقصر حادثه، قتل غیرعمد است
مأمور کنترل ترافیک ایستگاه شاهرود مقصر اصلی حادثه مرگبار قطار

رشت رویایی ـ مسئول کمیته ویژه بررسی حادثه مرگبار برخورد دو قطار در استان سمنان اعلام کرده است که براساس بررسی‌های انجام شده مقصر اصلی حادثه سمنان مأمور و متصدی سی تی…