آرشیو تگ: سازمان پسماندهای شهرداری رشت

برای اولین بار در کشور توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت صورت می‌گیرد: صدورمجوز تخریب وخاکبرداری به صورت آنلاین

سازمان پسماند به صورت آنلاین مجوز تخریب و خاکبرداری می‌دهد

رشت رویایی- برای کاهش بروکراسی اداری و رفاه حال شهروندان رشتی سامانه صدور مجوز آنلاین تخریب و خاکبرداری ایجاد شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، صدور…