آرشیو تگ: سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت

آموزش چهره به چهره تفکیک زباله از مبدا ویژه خانوار

به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت؛
رشتی‌ها برای تفکیک زباله از مبدا آموزش خواهند دید

رشت رویایی ـ تفکیک زباله از مبدا، فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان در انجام این امر یکی از برنامه‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت است. به گزارش ایلنا، تفکیک زباله از…

کتاب با موضوع بازیافت و لزوم تفکیک زباله از مبدأ برای کودکان

با سفارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت به چاپ رسید:
دو عنوان کتاب شعر با مضامین حفظ محیط زیست برای کودکان

رشت رویایی- با سفارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت دو کتاب با موضوع بازیافت و لزوم تفکیک زباله از مبدأ برای کودکان به چاپ رسید. آموزش تفکیک زباله از مبدأ…

همزمان با روز جهانی محیط زیست؛ اجرای طرح جمع آوری کاغذهای باطله از مدارس رشت

همزمان با روز جهانی محیط زیست
اجرای طرح جمع آوری کاغذهای باطله از مدارس رشت

رشت رویایی- طرح جمع آوری کاغذها و کتاب‌های باطله از مدارس دوستدار محیط زیست همزمان با روز جهانی محیط زیست در رشت اجرایی می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت…

کارگاه آموزشی - آموزش فعالین محیط زیست در زمینه پسماند

با برگزاری ۴ کارگاه آموزشی اتفاق افتاد
آموزش فعالین محیط زیست در زمینه پسماند

رشت رویایی- فعالین محیط زیست رشت برای آمادگی در آموزش چهره به چهره شهروندان تحت آموزش مدیریت پسماند قرار گرفتند. به گزارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، فعالین محیط زیست…