آرشیو تگ: سازمان حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود

رییس سازمان حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان:
جنس فروخته شده باید پس گرفته شود

رشت رویایی- رییس سازمان حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: پس گرفتن جنس فروخته شد از حقوق مصرف‌کننده است. نوابی دیروز در سومین همایش استانی حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان…