آرشیو تگ: سازمان تامین اجتماعی

سازمان-تامین-اجتماعی

راه اندازی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی در گیلان

رشت رویایی- مدیرکل دفترراهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی گفت: به منظور دسترسی بیمه شدگان به سامانه های نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی، وب سایت http://nobat.tamin.ir راه…