آرشیو تگ: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت

اطفائیه نو

روایتی از تجهیز آتش‌نشانی تهران در تاریخ معاصر
اطفائیه نو

آتش‌نشانی در تاریخ معاصر ایران، از پیش از شکل‌گیری تا پیدایش و گسترش فعالیت‌ها همواره وضعیتی ویژه داشته است. آنگونه که اسناد و روایت‌های تاریخی نشان می‌دهند، نخستین ایستگاه آتش‌نشانی…