آرشیو تگ: ریاست فدراسیون فوتبال

کفاشیان ثبت نام نکرد

رشت رویایی– پرونده ثبت نام از داوطلبان ریاست فدراسیون فوتبال در حالی شنبه شب به پایان رسید که علی کفاشیان رئیس ۸ سال گذشته فدراسیون فوتبال ایران از ثبت نام…