آرشیو تگ: روزه‌خواری

برخورد با روزه‌خواری

برخورد قاطع با روزه‌خواران و هنجارشکنان در ماه مبارک رمضان

رشت رویایی- معاون اجتماعی پلیس گیلان گفت: با هماهنگی دادستان استان یک شعبه ویژه برای برخورد قاطع با روزه‌خواری و هنجارشکنان در ماه مبارک رمضان در دادگستری دایر شده است….