آرشیو تگ: رمال

 باور تاریخی به چشم بد

روایتی از رواج «رمالی» و «طلسمات» در فرهنگ و باورهای عامه
 باور تاریخی به چشم بد

پرستو رحیمی/ تاریخ‌پژوه: اعتقاد به رمالی از گذشته‌های دور تاکنون بر سبک و روش زندگی توده‌ای از مردم تاثیری بسزا گذاشته است. پای‌بندی به باورهای خرافی و موهومات مسلما در…

ازدواج فوری با معشوق فراری

ازدواج فوری با معشوق فراری

مریم طالشی: «دعا‌نویسی برای ازدواج» این نخستین عبارتی است که بعد از درج کلمه دعانویسی در جست‌و‌جوگر گوگل پدیدار می‌شود. اگر کلمه «طلسم» را هم تایپ کنید، به نتیجه‌ای مشابه می‌رسید:…