آرشیو تگ: رمال

ازدواج فوری با معشوق فراری

ازدواج فوری با معشوق فراری

مریم طالشی: «دعا‌نویسی برای ازدواج» این نخستین عبارتی است که بعد از درج کلمه دعانویسی در جست‌و‌جوگر گوگل پدیدار می‌شود. اگر کلمه «طلسم» را هم تایپ کنید، به نتیجه‌ای مشابه می‌رسید:…