آرشیو تگ: رفع تحریم

علی اکبر غنجی

در گفت و گو با علی اکبر غنجی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر مطرح شد:
برکات رفع تحریم کشتیرانی برای ایران و گیلان

رشت رویایی، مجتبا پورمحسن- هفته گذشته یک آگهی تبریک نظرم را به خودش جلب کرد. علی اکبر غنجی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر رفع تحریم کشتیرانی را به مسوولان استان…