آرشیو تگ: رضا کیانیان

رضا کیانیان

رضا کیانیان ۶۶ ساله شد

رشت رویایی- اصلا لازم نیست برای نوشتن از بازیگری در قواره رضا‌کیانیان بی‌جهت کلمه‌ها را به هم زنجیر کنیم. بعضی‌ها نام شان به اندازه یک سخنرانی مطول و یک نوشتار…