آرشیو تگ: دکتر مسلم گنجی

مسلم گنجی

گفت وگو با دکتر مسلم گنجی، سرپرست مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت
افتتاح مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری رشت در راستای توسعه شهر خلاق خوراک شناسی است

رشت رویایی- بعد از ورود دکتر ثابت قدم به شهرداری رشت، تغییر و تحولاتی در سطح ساختار سازمانی شهرداری رشت به وجود آمد که از جمله می توان به معاونت…